لحظه ۱:٢٠ ‎ب.ظ نگاشته شده در۱۳٩٠/۱٢/٢۱  

...

 

اندوه ِ منعکس شده در ظرف

دیماه بود آمدم از برف

موی سپید برف ِ کمی نیست

گاهی سکوت حرف ِ کمی نیست

............


: