چطور توانست مرگ از شما تنها گودالی را پر کند
لحظه ۱:۳٩ ‎ق.ظ نگاشته شده در۱۳٩٠/٩/۱٩  

....

...


برای شما .. با گریه .. با گریه .. با گریه

 

باد ها برایم خبرهایی آوردند

که نمی دانم چیست

اما نگرانی را در صدایم می شنوم

که مثل طناب می لرزد در چاهی گود

که عکس مرا نشان نمی دهد

این صورت کیست که می آید و می رود

و این کیست که می داند من از مرگ می ترسم

 

در گورستان ایستاده ایم

هوا آنقدر سرد است

که حتما تو مرده ای

 

حالا دیگر تو را دفن کرده ایم

به خانه می آییم

و در عکس های یادگاری

به دنبال چیزی می گردیم..

 

..

25 آبان 90

در منزل غلامحسین چهکندی - در سفر بیرجند -

از چپ به راست : الهام اسلامی - رضا بروسان - غلامحسین چهکندی - رضا عابدین زاده

...........


: